Өтініш құжаттарының үлгісі

 

 

 «Сәтбаев қаласының сәулет және қалақұрылысы      бөлімі». ММ басшысының бақылау  __________________________
_______________________________  
(Т.А.Ә. немесе заңды атауы және (немесе) сенімхат)
__________________________________
(Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бизнес
сәйкестендіру нөмірі (БСН) мекенжайы)
_____________________________
(заңды мекенжайы немесе тұрғылықты жері)
байланыстары__________________________
            (электрондық мекенжайы, тел.)

 

 

Өтініш
_____________________________________________________________________
________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан
_____________________________________________________________________
  (облыс, қала (елді мекен) және объектінің орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
мекенжай(ын) (тарихсыз/тарихымен) нақтылауды, (тұрақты/алдын ала) беруді, (тұрақты/алдын ала) жоюды сұраймын. (қажеттісінің астын сызыңыз)
  Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

 

20__ жылғы «___» ____________
_____________________
(Қолы)

 

                                                                                               

                                                                                       _____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Бастапқы материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық шарттарды ұсыну туралы өтініш
Өтініш берушінің аты: _______________________________________________
(Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы)
Мекенжайы: __________________________________________________________
Телефоны:____________________________________________________________
Тапсырыс беруші: ____________________________________________________
Жобалаушы № ГСЛ, санаты: ____________________________________________
Атауы _______________________________________________________________
Жобаланатын объектінің атауы:
_____________________________________________________________________
Жобаланатын объектінің мекенжайы:
_____________________________________________________________________
Сізден
  1- пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын, техникалық шарттарды)
  2 - пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын, тік жоспарлау белгілерін, түбегейлі жоспарлау жобасынан алынған көшірмені, жолдар мен көшелердің көлденең
қималарын, техникалық шарттарды, сыртқы инженерлік желілер трассасының схемаларын)
  беруіңізді сұраймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

күні: 20__ ж. «_____»_______________
Тапсырды: __________________________
  қолы

 

«Сәтбаев қаласының сәулет және қалақұрылысы      бөлімі». ММ басшысының бақылау  _______________
___________________________________
(Т.А.Ә. немесе заңды атауы және (немесе сенімхат)
_____________________________________
(Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе
бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)
мекенжайы ________________________________
(заңды мекенжайы немесе тұрғылықты жері)
байланыстар _____________________________
  (электрондық мекенжайы, телефон)

 

 

Өтініш

____________________________________________________________________
  (объектінің толық атауы)
________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан
(үй-жайлары (жекелеген бөліктері) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) жататын объектінің орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
рұқсат беруіңізді сұраймын.
  Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.
  20__ жылғы «___» _________
_____________________
                                                                                (қолы)

                                                                                                   нысан
____________________________________
(жергілікті атқарушы органның
құрылымдық бөлімшесі) 
____________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.А. не
____________________________________
заңды тұлғаның толық атауы) 
____________________________________
(жеке (ЖСН) немесе заңды (БСН) тұлғалардың жеке басын
____________________________________
куәландыратын құжаттардың деректемелері,
____________________________________
байланыс телефоны, мекенжайы) 

ӨТІНІШ
  Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға паспорт беруіңізді сұраймын.
Күні _______ Алушы ________________________________
  (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе
  _____________________________________
  заңды тұлғаның не уәкілетті тұлғаның
  _____________________________________
атауы, қолы)
Ақпараттық жүйелерде құралған заңмен қадағаланатын құпия мәліметтерді қолдануға келісімімді беремін ________ «___» _______ ж. (қолы)

 

 

_____________________________ _______________________________________

                                       

Өтініш
Өтініш берушінің аты:___________________________________________________     
(Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы)

 Мекенжайы:________________________________________________________________

 Телефоны:__________________________________________________________________

 Тапсырыс беруші:___________________________________________________              

 Жобалаушы, № ГСЛ, санаты:              

 Атауы

      ______________________________________________________

 Жобаланатын объектінің атауы:
_____________________________________________________________

     Жобаланатын объектінің   
мекенжайы:______________________________________________         

 Сізден эскизді (эскиздік жобаны) келісуіңізді сұраймын
  Мыналар қоса беріледі:

 Эскиз (эскиздік жоба)

 Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) (көшірмесі)

 Жеке куәлігі (көшірмесі)   

 Сенім білдірілген өкілдің жеке куәлігі (көшірмесі)

Сенімхат (көшірмесі)

 

Қабылдады ___________________
                                            (қолы)
  күні: 20__ ж. "___" ____________
  Тапсырды: _______________________
                                            (қолы)

 

 


закрыть
map
закрыть
map
закрыть
map
закрыть
map
закрыть
map
закрыть
map
закрыть
map